035-5234428 (kies 4 voor webshop) webshop@home-island.nl
Wij bezorgen!
Selecteer een pagina

Privacy verklaring

1. Onze bedrijfsgegevens

Webshop/Website: www.home-island.nl
KvK-nummer: 630 85 925
BTW-nummer: NL85 508 5733.B01
Telefoonnummer: +31 (0) 35 523 4428
E-mail: info@home-island.nl
Adres: Ambachtsweg 2, 1271 AM, Huizen

2. E-mailadres

Bij het opslaan van uw e-mailadres zal dit uitsluitend in het kader van een gesloten overeenkomst zijn, deze wordt niet gebruikt voor het door communiceren van ongevraagde berichten wanneer u daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken het postadres enkel voor het verzenden van bestellingen of informatie die u hebt aangevraagd ofwel bij een gesloten overeenkomst.

4. Telefoonnummer

Wij nemen uitsluitend telefonisch contact met u op om u te informeren betreft onze collectie, onze diensten, bij een gesloten overeenkomst én enkel wanneer we daarvoor toestemming hebben.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij enkel door middel van cookies indien, de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor:
– Uitvoering van een met gesloten overeenkomst met u.
– Goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
– De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij u belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

6. Doeleinden gebruik persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Home Island Interiors gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– Het verlenen van toegang tot onze website, indien u zelf een account heeft aangemaakt;
– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
– Het verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.

8. Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de navolgende persoonsgegevens van u:
– NAW-gegevens;
– afleveradres
– e-mailadres;
– (mobiel) telefoonnummer;
– IP-adres.
www.home-island.nl maakt gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. Hiervoor worden cookies geplaatst om uw gebruik van de website in kaart te brengen. Deze gegevens worden anoniem verzonden naar Google. Dit houdt in dat het laatste octet van het ip-adres gemaskeerd wordt, waardoor de gegevens niet terug te leiden zijn naar een specifiek persoon. Daarnaast worden de gegevens die verzameld worden met de Google Analytics niet gebruikt door andere Googlediensten.

9.Veiligheid opslag van gegevens

Op de hele website, ook de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld zo lang u uw account niet hebt verwijderd. Heeft u iets gekocht zonder online account
dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat u heeft gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Home Island Interiors van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Home Island Interiors deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@rofrahome.nl. Wel stellen wij vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vragen u daarom u adequaat te identificeren. Home Island Interiors zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.home-island.nl
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 09-01-2021

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. U kunt dit aangeven via ons e-mailadres: info@home-island.nl

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens.. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Verzoek tot inzage van persoonsgegevens

Wilt u een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@home-island.nl Uw verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.

Contact:

Telefoonnummer: +31 (0) 35 523 4428
E-mail: info@home-island.nl
Adres: Ambachtsweg 2, 1271 AM, Huizen